ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ ಎಂದರೇನು?

Categories: Digital Marketing
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ಎಸ್‌ಇಒ, ಎಸ್‌ಇಎಮ್‌, ಲೀಡ್‌ ಜನರೇಶನ್‌ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ವಿಸ್ತೃತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ. ಮುಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಯಾವುವು? ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೇಗೆ? ಉಚಿತವಾಗಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ ಬೇಸಿಕ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

Course Content

What is Digital Marketing

  • Basics
    18:53

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet